Ferjeruta

Ferje, M/F Folgefonn

Ynskjer du ruteheftet, som i “gamle dagar”.  Det kan du bestilla – på internett, sjølvsagt – på skyss.no.  Då får du heftet i posten.

Kjersti har laget en flott, forenklet ferjerute for dem som bare skal til/fra Huglo/Jektevik.  Med forbehold om skrivefeil:

FERJERUTER 2020
Kvardagar * stjerne stopp, ring ferje, a berre fredager
Frå                    Til                Frå                 Til

Nordhuglo    Jektevik     Jektevik      Nordhuglo
0545                 0610          0645            0715
0715                 0730          0835            0910
0910                 0925          1120            1135
1135                1205           1215            1230
1230                1300           1430            1445
1445                1510           1545            1615
1615                1630           1705            1735
1735                1750           1825            1900
1900                1915           2045            2100
2100                2130           2150            2220*
2220 *              2235           2245            2320
2320 a             2330 a        2340 a         0010 a

Laurdagsruter                                                    

Frå Huglo Til Jektevik Frå Jektevik    Huglo
0620           0650             0900               0935
0935           0950             1040               1055
1055           1125             1135               1210
1210           1225             1235               1250
1250           1320             1410               1425
1425           1455             1555               1630
1630           1645             1655               1730
1730           1745             1835               1910
1910           1925             2015               2030

2030          2100             2150               2225

Søndagsruter

Frå Huglo Til Jektevik Frå Jektevik   Huglo

0735          0810           0900              0935

0935          0950           1040              1055

1055           1125           1135              1210

1210          1252           1235              1250

1250          1320           1410              1425

1425           1455           1545              1620

1620           1635           1645              1720     

1720           1735           1825              1900

1900           1915           2005              2020

2020           2050           2230              2305