Fleire om matfatet

No er småfuglane glade for å verta invitert til etegilde!  Dei treng å eta 7 – 9 gonger si eiga vekt kvar dag.  Det er ikkje lett no i kulda.  Og på Huglo kan me mata fuglane utan å tenkja som dei må i bystrøk:  at dei samstundes matar rottane.  For på Huglo finns det ikkje rottar!  Men det hender at fuglane får anna besøk i matfatet:

Nattlege gjestar i matfatet