Har du mista orienteringskartet ditt?

Her er post 11 – den er for dei som ikkje er redde for å verta blaute på beina.

På vestsida av myra posten ligg ved, fann eg i dag eit samanbretta orienteringskart.  skjølvsagt kan det  ha tilhørd ein som var ferdig med alle postane og ikkje trengte det lenger, men er det nokon som savnar det, kan du sende meldig til tlf 413 344 36.

Post 11