Huglo Bygdalag

Huglo skuleBygdalaget har årsmøte 13. mars kl. 19.30 i gymsalen på skulen. Førebels ventar Bygdalaget på kommunen når det gjeld framtida til skulebygget, kanskje får me vita meir på årsmøtet? Elles vert det vanlege årsmøtesaker: Reknskap, årsmelding, val – og skjølvsagt mat! Har du noko du vil ha tatt opp? Meld saka til formannen i styret, Øystein, f.eks. på huglen2@online.no, innan 28.februar.