Huglo idrettslag 50 år

Huglo IL vart skipa i 1969. Altså er laget nettopp runda 50 år.

Dette ynskjer styret å markera under årsmøtet søndag 1. mars kl 16.00 i skulen.

Øystein Huglen vil fortelja frå laget si historie, og andre kan hiva seg på.

Om nokon har gamle eller nyare bilete knytt til idrettslaget set me stor på pris på om de sender desse på mail til oyvindfs@hotmail.com så snart som råd.

Her vert kaffe, brus og noko å bita i.

 

 

 

 

Alle er hjarteleg velkomne!