Huglo.no-konkuransen !!

Huglo.no vil i framtida ha ein konkuranse gåande. Konkuransen kjem i fire delar, og gå i løpet av ein månad. Der du som konkuransedeltakar kan gjette på 4 ulike bilete. I slutten av månaden trekk me ut ein vinnar av dei som har svart rett på alle fire bileta.

Aprilkonkuransen!
Svaret ditt saman med namnet ditt,  sender du inn til post@huglo.no
Vinnaren vert annonsert på huglo.no. Svarar du rett på alle bileta som kjem i løpet av april, er du med i trekkjinga av orienteringskartet til Huglo-IL, i tillegg til heider og ære.

Kva er dette?