Hurra, sida er oppe igjen!

Etter mange timars arbeide kom løysinga:  WorldPress hadde lagt om til ein ny versjon av oppsettet sitt, som huglo.no nyttar.  So har det vist seg at den nye versjonen ikkje lot seg bruka overalt, så WP måtte gå tilbake til gamal versjon og brukarane måtte sjølv stille sida si tilbake.  Og 4.desember skal den nye versjonen vera klar og me må stilla inn på nytt.  Forstå det den som kan.

Men huglasida er i alle fall oppe igjen!