Kafe med utstilling

Stor var interessa for både dei gamle og nyare skulebileta.  Det skada heller ikkje at kaffien var god, og det var overflod av gode kaker.

Bileta vert etter kvart hengd opp på det klasserommet som no nyttast til møterom.