Info frå Huglo IL

Fredag 27. januar kl 19:30 er det klart for årsmøtet til Huglo Idrettslag i skulen. Det vil bli gjennomgong av arsmelding og rekneskapet for 2011, val og mat. Det vil òg bli premiering og gjennomgong av resultata frå turorienteringa som i 2011 hadde ny rekord i anntal deltakarar.

Vil du vere med og støtte Huglo Idrettslag? -Bli medlem!
Medlemskontigenten for 2012 er på 100 kr. På førehand takk.
Konto nr: 0533 37 23400