Julegateopning

Dag og Katja førebur julegata
Dag og Katja førebur julegata

Tradisjonen tro vert det opning av Verdas Minste Julegate komande laurdag, den 28. november, kl. 12.  Også i år vert det musikk av Huglo sine musikantar og gløgg til å varma seg på.  Og mange hyggelege naboar å få seg ein laurdag føremiddags drøs med.

Hjarteleg velkomen til ein fin tradisjon!