Kva er viktig for Huglo?

Nokon av dei farmmøtte på det opne møtet

Nils Tore Økland leia møtet, dei tre andre frå AP sin programkomitè var Andreas Moe Larsen, Gro Bommen og Kathrine indrevold
Nils Tore Økland leia møtet, dei tre andre frå AP sin programkomitè var Andreas Moe Larsen, Gro Bommen og Kathrine Indrevold
Stord Arbeiderparti hadde invitert til ope møte med representantar frå programkomitèen sin, på Huglo i går. Det er kommune- og fylkesvalg i 2015, og nytt partiprogram skal vera klart i november i år. På førehand hadde dei bedt leiarane fra dei einskilde laga på Huglo om å halda eit innlegg på ca. 10 minutter om kva deira lag såg som viktig for Huglo i kommune- og fylkespolitikken. Ca. 15 personar møtte dei fire representantene frå Ap sin programkomitè, og dei som møtte for lag, held innlegg som vart støtta av tilhøyrarane. Laga som var inviterte og møtte var Huglo Ungdomslag, Bygdalaget, Bondelaget, Båtlaget, Idrettslaget, Bygdekvinnelaget, Bulystprosjektet, Bedehuset og Huglabutikken. Det var òg rom for benkeinnlegg. Alle takka for invitasjonen og interessen politikarene viste for Huglo.

Emnene/ynskene som vart tatt opp med politikarane var:
– viktigheita av å leggja til rette for å halda folketalet oppe på Huglo
– få vei/vatn/kloakk til utleigehuset på Nordhuglo
_ løysa ut grunnen til Skarvane II
– større tomter på eit eventuelt nytt boligfelt
– få fortgang i fastlandssambandet/bru til Tysnes
– broa over Langenuen må koma i sør
– veiane på Huglo må utbetrast
– kommunalt vatn der dette manglar, og vatn til moloen
– breibandtilknyting for heile øya
– leggja til rette for tilbakeflytting for ferdigutdanna Huglo-ungdom
– med auka folketal må Huglo få i gang skulen att
– skulebygningen – kva med framtidig bruk? Må ikke selgjast!

Det var semje om at det er trong for ein “Hugla-koordinator” i kommunen

Gnagsårpolitikk? Ja, men jo fleire politikarar (og byråkratar?) som høyrar argumenta til huglarane, jo større er vel sjansen til å verta høyrt og få resultat? No ventar me på dei andre partia!

Nokon av dei farmmøtte på det opne møtet
Nokon av dei farmmøtte på det opne møtet