Kven har dette vore?

 

Denne beingrinda ligg på ein av stiane inn til post 24.  Kven har dette vore, og kvifor ende livet her?  Det er litt av kvart å undras over i naturen.  Hovudskallen manglar, akkurat som i Påskekrimmen på NRK 1, det gjer det vanskelegare å identifisera funnet.  Ei naturoppleving av eit litt anna slag, i en elles særs blaut tur.  Om ein vassar i Tveitevågen eller går på postaleiting i hugla-terreng får ein same resultatet når det gjeld blaute bein.  Tette Gummistøvlar er tingen.

Post 24 ligg ikkje “ved stein”  men “gjøymt bak stein”.  Ikkje gje opp, den er der!!

20170417_123557