Maling av skulen

Bygdalaget planlegg maling av sørveggen på skulehuset. Den skal skrapast før grunning og maling, arbeidet vert gjort på dugnad. Stilaset vert montert denne veka, slik at skraping kan starta førstkommande laurdag.
Maling krev gode vêrmeldingar, og det vert sett opp tid når vêret tillet det.

Første dugnad laurdag 22.april klokka 10.00

huglo skule, maling