NB! Ny info! Årsmøte Huglo Bygdelag

Grunna endring i smittevernreglane vil det no vere mogleg for alle interesserte å møte opp på årsmøtet i bygdelaget. Vel møtt fyrstkomande torsdag 25.02.21 kl. 19.00 i gymsalen.

Styret