No – endeleg!!

Gunnar Røssland og Knut Dale
Gunnar Røssland og Knut Dale

Her er dei karana som har ansvaret for at arbeidet med moloen startar i komande veke.  Til no har det vore mykje som skulle diskuterast og forandrast av avtalar og kontraktar og samarbeide med underentreprenørar, men altså:  No startar grunnarbeidene!  Det er meininga at den store arbeidsbåten óg skal vera husvere for dei 8 som i starten jobbar, men etter kvart kan det verta fleire som då må bu i land.  Vegen er førebels utsatt, no er det sjølve moloen som vert sett i gong.