Orienteringspostane er ute

Tur-o
Post nr 1

Fleire har nytta påskeferien til å starte leitinga etter årets turorienteringspostar på Huglo.  Dette er eit flott tilbod frå idrettslaget mange nyttar seg av. Kart får ein kjøpt på huglabutikken.

post 2