Post 12

Her er han! Post 12.

Jo da, den er der den skal vera!  Men ikkje så lett å få auga på sånn med ein gong.  Berre ikkje gje opp.

Og til dei som ennå ikkje har starta på turorienteringa/postaleitinga:  Nokon gong treng ein godt fottøy og litt tolmod, men gleda er stor når ein kan seia:  Der er han!! Posten, alså.  Berre prøv!