Rekordfloa

Inga stor skade skjedd her, berre noko toalettpapir som sto på golvet på butikklageret vart ikkje salsvare etter at sjøvatnet tok seg en tur inn.  Då butikkhuset vart bygd opp att etter brannen, vart det heva 25 cm.  I framtida er kanskje ikkje det nok?  Hadde du noko laust i naustet, kan det hende du finn det på rek.