Samlingar i Bedehuset våren 2018

Bedehuset

Me i redaksjonen til huglasido seier oss leie for at me annå ikkje har fått kalenderen opp og gå.  Dette ligg diverre utafor vårt arbeidsområde.  Som ei førebels løysing kjem her i liste over møter i bedehuset fram mot sumaren:

basar bedehuset 2013

Indremisjonen

18. januar; Egil Larsen

15. februar; Marit Aadnanes

15. mars; Marit Andresen Røen

12. april; Kåre Johan Hamre

27.-29. april; Klaus Muff

17. mai fest: Ola Malvin Lomheim

Misjonssambandet

28.2. og 1.3.; Øyvind Solheim

Sunnhordlandsaksjonen Misjonsselskapet; 4.februar

Kristen muslimmisjon: 6. februar

Israelsmisjonen; 22. mars

Dette er ei førebels liste, meir kan kome.