Sigmund på tur igjen !

Sigmund er vanskeleg å halda på. Så snart eigaren ser ein annan veg legg han ut på tur over heile Huglo. Ser du kvar den glade vandrar har vore denne gangen, sender du rett svar til post@huglo.no innan 25.10.2010. Då er du med i trekkinga av flaxlodd og har moglegheiten til å vinna ein million;-) Lykke til !

Bilete 1

Bilete 2

Bilete 3

Bilete 4

Bilete 5