Sigmund på tur !

Engeline Margrethe sin kjære Sigmund har atter ein gang tatt seg ein tur rundt på Huglo. Klarar du å sjå kvar han har vore, sender du ein mail med rett svar til post@huglo.no innan søndag 28.november. Det er ingen aldersgrense, så me utfordrar både unge, midt i mellom og dei godt vaksne til å delta og senda inn svar. Då er du med i trekkinga av flaxlodd, noko som igjen gjev deg sjansen til å vinna heile 1 million !!! 

Er du så heldig å bli trekt ut og ikkje har anledning til å henta flaxloddet på butikken, sender me det i posten.

 Lukka til :-)

Bilete 1

Bilete 2 

 

Bilete 3

Bilete 4

Bilete 5

Bilete 6