Sumarkveldane

Langsam fisketur ein fin kveld
Nordhuglo i kveldsljos

Sumaren er minst to månadar for kort på disse kanter av verda.  Det gjeld å nytta dei varme, vindstille, mjuke kveldane medan me har dei, lada opp til ein long vinter.  Anten kan ein sitja ute og nyta utsikten i stillheit, med eller utan eit glas med noko godt, kaldt i – men då får ein straks vitjing av omtrent ein million smikka – eller ein kan dra på sjøen, tøffe langsomt utover med ein dorg på slep og sikra seg middagsmat samstundes.  Varme, stille, vakre sumarkveldar på Huglo i august – kan ein betre ha det?

Så fin ein kveld
Langsam fisketur ein fin kveld