Til bortebuande huglarar

Springflo!  Bileta er tatt om dagen etter den høgste floa, ca. kl. 13.30, aller høgst sto vatnet om natta, ca. kl. 02.  Dei som […]