Fabrikken: Festen er over for denne gong

Festen vart avslutta med gudsteneste søndag, og så var det slutt for denne gang.  Tilbake står nedrigging og opprydding og så må dei ansvarlege […]