Høghus

Her har skjæra prøvd å koma seg unna måren, etter to år der skjæreungane vart mat for mårungane.  Me held pusten kvar gong det […]