No kjem asfalten!

Om ca. 10 dagar skal asfaltleggarane vera i gang.  Fyrst må vegen rettast opp og kantane renskast betre enn det som er gjort til […]