Tur til Varden og nye o-kart

Planlegging av postar: Jon Olav, Kjetil og Sigurd

Palmesøndag innviterer Huglo IL til den årlege turen til Varden. Det blir kaffi og saft på toppen kl 14:30, og viss været tillèt det, vert det laga til bål for grilling.

Under ser du bilete frå turen i fjor

IMG_0407

Planlegging av postar: Jon Olav, Kjetil og Sigurd
Planlegging av postar:
Jon Olav, Kjetil og Sigurd

Huglo IL har også i år lagt ut postar for turorientering. Dei nye turorienteringskarta kjem ut for sal i veke 15. Dei kan kjøpast på Huglabutikken for kr 150,-