Turorienteringa

Post nr 5 på Nonshaugen
Post nr 5 på Nonshaugen
Huglo Idrettslag gjer eit stort arbeide for førebyggjande helse hos alle som likar å gå tur i terreng! Og helsegevinsten får ein, om ein ikkje tenker så fornuftig og kjedeleg, men kanskje viktigare for den einskilde er gleda ein kjenner når posten er i sikte. Og i år er det mange som er ute og leitar etter postane, lista med namn er lang i de fleiste av glassa. Men Huglo har plass til fleire orienterarar. Karta med poster får du kjøpt i Huglabutikken til berre kr. 150. God tur!