Varden opp

Deltakerane på "varden opp" ! (Foto: Wenche Taranger, Huglabutikken)

Huglo Idrettslag planlegg tradisjolet “Varden opp” på laurdag 31. juli.

Det vert start frå Huglobutikken.

På tide å starta treningen!!

Biletet er frå starten i 2017