Google-bilen i aksjon på Huglo

For dei som ikkje kjenner til “google-bilen”, er dette ei street view teneste frå google, som kartlegg land og strand frå gateplan. Bilen kjører […]