Litt av kvart på Huglo

Ingen fekk øva seg på å slukka brann på mandag – for kurshaldaren fra Stord Brannvesen dukka ikkje opp.  Me gjer eit nytt forsøk […]