Turorienteringa 2016

I 2016 var det 162 personar som tok del i turorienteringa på Huglo.  Tilsaman dei to siste åra har 257 vore ute og teke […]