Referat frå årsmøtet Huglo bygdelag

Referat frå årsmøte i Huglo Bygdalag Stad Huglo skule, gymsalen Møtedato/tidspunkt 25.02.21 Referat Huglo Bygdalag Til stades 21 personar (ikkje matservering grunna civid-19) Referent […]