Bade?temperaturen

Bade?  Da gjeld det å velje rett plass.  På Nordhuglo, der nordavinden står på dag etter dag, held fjorden 16 grader.  I Tveitevågen viser termometeret 20 grader i overflata og 19 på ein meters djup.  Ein merkar forskjellen på kroppen!