Bedehusbasar

Tradisjon tru vert det basar i bedehuset på palmelaurdag klokka 16.00. Dette er ei flott og populær påsketradisjon!

Basar på Huglo

Eventuelle vinstar kan leverast på butikken.