Bibliotekfilialen på Huglo

Vår blide bibliotekar, Åse, minner om åpningstidene for resten av hausten:

onsdag 7. november NB ikkje torsdag

torsdag 22. november

torsdag 6. desember

alle dager frå klokka 18 til 19 på Huglo skule, øvre inngang.

Du kan bestilla bøker frå hovudbiblioteket på Leirvik og få bøkene sendt med internposten til Huglo.

Hugs å sikra deg lesing til juleferien!