Bokutlån på Huglo

Stord folkebibliotek har også denne våren filial på Hulo skule, med bøker for vaksne.  Du kan óg bestilla bøker frå biblioteket og få dei levert hos Huglo Filial.  Vår trufaste bibliotekar Åse er på plass følgande torsdager kl 18.00 til 19.00:

Januar 16. og 30.

Februar 13. og 27.

Mars 12. og 26.

April 16.

Velkomen! seier Stord folkebibliotek