Brannvern 1

I Norge er det påbode å ha husbrannslange eller brannslukkeapparat i alle bustadar.  Veit du kor brannslangen eller brannslukkingsapparatet står heime hos deg?  Er det lett å koma til?  Hvis ikkje, bør du rydda det fram !  For pulverapparat bør du sjå etter at manometerpilen peikar på det grøne feltet og at plomberingen på sikringen er heil.  Har du pulverapparat, snur du det på hodet eit par ganger, langsomt.  Du skal høyre at pulveret lear på seg, elles kan det ha klumpa seg, og då er apparatet ubrukeleg.  For brannslange:  sjekk at slangen og koplingen er i god stand.  Og så:  Kva med eit “minikurs” for resten av familien i korleis ein brukar apparata?

Tips til julepresang:  Det finst brannslukkingsapparat berekna både på bil og båt!