Budeie anno 2014

Anlegget KAN og styrast manuelt

Tavla gjev beskjed om kor "budeia" er i prosessen
Tavla gjev beskjed om kor “budeia” er i prosessen
Øystein har satsa stort og fått eit heilt nytt liv både for kyrne og seg sjølv. Kyrne tok det heile med verdigheit og ro, såg det ut til. Dei likar jo å verte mjølka, og når båsen både har vaskefasilitetar, mjølkar bra og tomt og det atpåtil vert servert litt kraftfòr i mjølkebåsen, er det ingen alvorlege protestar å sjå.
Slik ser ei moderne budeie ut
Slik ser ei moderne budeie ut

Dersom "budeia" ikkje finn spenene med ein gong, tar armen seg ein tur bort på svampen oppe til høgre på biletet og vaskar auget sitt
Dersom “budeia” ikkje finn spenene med ein gong, tar armen seg ein tur bort på svampen oppe til høgre på biletet og vaskar auget sitt

Så går porten opp og kua går ut. Då seier tavla “Etterarbeide”, dvs at mjølkebåsen vert spylt og port opna for neste ku, som har datainformasjonen sin i ei lita brikke festa i øyret. Og den smarte budeia hugsar posisjonen på spenene for kvar einskild ku frå gong til gong. Budeia hugser òg når kua vart mjølka sist, her går det etter klokka, ingen sniking til litt ekstra kos.
Anlegget KAN og styrast manuelt
Anlegget KAN og styrast manuelt

Og skulle så gale vera – og med samanbrotet i Huglabutikken sitt dataanlegg i friskt minne veit me at slikt skjer – veit servicefirmaet at her står det om dyrevelferd, kyrne MÅ melkast og her nyttar det ikkje lenger med handarbeide. Så avtalen er at innan 12 timar skal alt vera på stell igjen her.
Me sender ein førebels stor gratulasjon til Øystein og me ventar på innviingsfesten om ca. 2 månader!