Cabaret med Prøysen

Tysnes kammerkor inviterer til cabaret i Huglo skule. Her fortel dei om framsininga si:

Tysnes Kammerkor ynskjer velkommen til: Du ska få……Prøysen, søndag 15. januar kl. 16.30 i gymnastikksalen på Huglo skule. Tysnes Kammerkor hadde premiere på Du ska få…. Prøysen, 5. nov i Vonheim, Våge. Dette vart ein suksess så me ynskte å famføra det fleire gonger. Me har hatt posetiv opplevelser ved tidligare besøk på Huglo så difor hadde me lyst til å framfra det der. Det er ein cabaret med utvalde songar av Prøysen, både med kor og enkelt songarar. Koret vil også ha ein framsyning i Grendatun, Uggdal, onsdag 11. januar kl.18. Ved tidligare besøk har koret prøvd å rekrutera songarar frå Huglo. Håper at det er nokon som etter dette besøket får lyst til å syngja med oss. Spesielt mannstemmer er ynskjeligt men sjølvsagt er også damer velkomne. Me vonar at mange kjem for å høyra på oss.