VON – 17.mai 1932

Nr7         Tysdag 17de mai 1932         12årg No har me den syttende mai. Der er altid den same glea med den […]

VON

Det var frå gamalt av ein tradisjon av huglaungdommane å skriva i “bladet” dei kalla VON. VON var lagsbladet for Huglo ungdomslag. I bøkene […]