Dugnadsarbeide på skulebygget

Også i år er det gjort mykje på arbeid på skulebygget.  Gymsalbygget er malt utvendig av ein invandrarungdom som ville ha ein sumarjobb.  Så […]

Maling av skulen

Bygdalaget planlegg maling av sørveggen på skulehuset. Den skal skrapast før grunning og maling, arbeidet vert gjort på dugnad. Stilaset vert montert denne veka, […]

“Garasjesalg” på Huglo skule

Total inntekt av ryddesalet vart ca. kr. 26.500,- inkl. sal av mat. Det var stor interesse og særs godt frammøte då driftsstyret for  skulebygningen […]

Huglo skule

Ca. 25 huglarar hadde møtt fram då skjebna til skulehuset skulle avgjerast. Leiaren i Huglo Bygdalag la fram resultatet av forhandlingane med KF, som […]