Eldretreff

burst

Så er med i gang igjen!  Det vert eldretreff den 2. onsdagen i månaden.  Første eldretreff etter sommar og corona-stenging vert

onsdag 9. september kl. 15

i skulen.  Som vanleg vert det kaffe/te, kaker og drøs.

Har du noko spesielt du vil ta opp, er det fint.

Me held sjølsagt 1 meters avstand, og vaskar hendene godt.

Vel møtt!