Fiskelykke

Jo, det er framleis fisk i sjøen!  Fangst får ein, dersom ein har rette reiskapen, stort tålmod, og veit om dei rette plassane.

Den største langa på biletet vog 14 kg, brosmene begge vel 5 kg.