Kven eig dette?

Dette kompasset vart funne på Nordhuglo, i “Lunde-tunet” for eit par veker sidan.  Kanskje har ein turist på veg frå Varden, mista det?

Kompasset ligg i kassa på Huglobutikken, klart til å verta henta av eigaren.