Stakkars liten?

Dette dyret har svømt fram og tilbake i Huglavikjo i heile dag.  Det er ikkje ei nise, ikkje rullar dyret i sjøen som nisa gjer, og ryggfinna er for høg og spiss.  Avstanden frå snuta til ryggfinna er ca. 1 meter, og av og til skimtarme noko kvitt under vannflata.  Er dette ein spekkhogger-baby som har kome bort frå mora si?

Bilete og spørsmål er sendt Havforskningsinstituttet.

Spekkhoggarbaby?