Gåvefest

Tysdag 22. oktober inviterte Sparebanken Vest representantar frå lag og organisasjonar som har motteke prosjektmidlar i 2019, til ei markering på Frugård. Huglo Bygdelag er ein av dei heldige mottakarane av desse midlane, og styremedlem Eva Grov var til stades på markeringa på vegne av bygdelaget.

Glade mottakarar