Bygdalaget treng penger!

Huglo Bygdalag – der alle huglarar og hytteeigarar automatisk er medlemmar – treng di hjelp, seier bygdalaget sitt styre. Bygdalaget har mange oppgåver, som […]

Årsmelding bygdalaget

Huglo Bygdelag – Årsmelding.   Huglo Bygdelag  (HBL) har avholdt 6 styremøter.   1.I samband med byte av ferjeselskap var HBL med og utforma […]

Årsmøte Huglo bygdelag

Huglo bygdelag inviterar til årsmøte i skulen måndag 30. mars, kl. 19.00 Saker: Årsmelding Rekneskap Ymse Val Vel møtt! HBL

Haustmøte i Huglo Bygdalag

Møtet var på skulen og vart leia av formannen i Bygdalaget, Endre. 14 huglarar møtte. Bygalaget har sidan forrige møte arbeidd med Nye ferjeruter […]

Gåvefest

Tysdag 22. oktober inviterte Sparebanken Vest representantar frå lag og organisasjonar som har motteke prosjektmidlar i 2019, til ei markering på Frugård. Huglo Bygdelag […]

Årsmelding frå bygdalaget

Huglo Bygdalag (HBL) har også i år hatt mange saker oppe til handsaming. Styret i HBL har i år hatt 10 styremøter. Saker som […]

Årsmøte i bygdalaget

Litt i overkant av 20 personar stilte på bygdalaget sitt årsmøte. Avtroppande leiar Sigurd leia møtet, og presenterte kva styret i bygdalaget har arbeidd […]

Haustmøte i bygdalaget

Huglo Bygdelag inviterar til haustmøte torsdag 8.november kl. 19.30. Haustmøtet vert halde i Ovnsmuseet. Program: Gjennomgang av saker/arbeid styret og driftsstyret har arbeida med. […]

Årsmøte i Huglo Bygdelag

Huglo bygdelag inviterar til årsmøte 23. februar, kl. 19.30. Stad : Huglo skule – søre skulestove Saker: Årsmelding Rekneskap Driftsstyret Ymse Val Vel møtt!

Referat frå haustmøte Huglo Bygdalag

Huglo Bygdalag hadde tradisjonelt haustmøte på skulen 19.d.m.  Ca 30 huglarar – den yngste 10 mndr gamal, den eldste 85 år, var møtt fram […]

Haustmøte i bygdelaget

Huglo Bygdelag inviterar til haustmøte onsdag 19.oktober kl. 19.30. Møtet vert halde i søre skulestove i skulen. Program: Gjennomgang av arbeid styret i Huglo Bygdelag […]

Arbeidsgruppe til Hugladag

              Det er planlagt Hugladag laurdag 6. august, og i samband med dette må det lagast ei arbeidsgruppe […]

Ryddesal i skulen 14. mai

Laurdag 14. mai, kl. 14.30 – 18.00 blir det halde ryddesal ved Huglo skule til inntekt for drift og vedlikehald av bygget. Her kan […]

Ryddedugnad til 17. mai

Torsdag 12. mai, kl. 18.00, blir det dugnad på skulen, for å rydde skuleområdet til 17. mai-feiringa. Ta med hagesaks, rive, trillebår og andre […]

Årsmøte i Huglo Bygdalag

Torsdag 25.februar var det årsmøte i bygdalaget. 25 frammøtte fekk høyra kva som er gjort i året som er gått, og kva som skal […]