Hittegods

Kven eig denne?  Funne på parkeringsplassen til Bedehuset i dag, onsdag.  Str. 22, den tilhøyrer kanskje ein gjest i barnedåpen på sundag?  Kan hentas i Huglabutikken A/S.