Laurdagskafé

Inga17.mai på Huglo utan et solig kakebord

Laurdag 6. november inviterer Huglo Bygdekvinnelag til laurdagskafé i gymsalen på skulen kl. 12 til kl 15.

Utanom gode kaker, kaffe, te og saft, vert den høve til å sjå bilete frå skulen på Huglo, bilete av elevane heil frå 50-talet og framover.  Her møter du naboen og folk du ikkje har truffe på lange tider, med god tid til drøsing.

Velkommen til alle!